प्रदेश ५
प्रदेश पोर्टल

पछिल्लो

समाज

नेपालगन्ज हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा

बाँके : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणासँगै नेपालगन्ज नगर क्षेत्रभित्र चालकले आफ्नो सवारीको हर्न बजाउन न...

प्रदेश समाचार